مراسم نماز عید سعید فطر حسینیه بیت العباس - لامرد

 

 

 

نماز عید سعید فطر امسال نیز با حضور گسترده و پرشور مومنان و دینداران و به امامت حجت الاسلام سید جوادی موسوی در حسینیه بیت العباس - لامرد اقامه شد.اقشار مختلف مردم در اقامه نماز حضور دشتند.

 

آلبوم تصاویر 

عکاس : عباس ملکی 

نماز عید فطر (1)
نماز عید فطر (1)
نماز عید فطر (2)
نماز عید فطر (2)
نماز عید فطر (3)
نماز عید فطر (3)
نماز عید فطر (4)
نماز عید فطر (4)
نماز عید فطر (5)
نماز عید فطر (5)
نماز عید فطر (6)
نماز عید فطر (6)
نماز عید فطر (7)
نماز عید فطر (7)
نماز عید فطر (8)
نماز عید فطر (8)
نماز عید فطر (9)
نماز عید فطر (9)
نماز عید فطر (10)
نماز عید فطر (10)
نماز عید فطر (11)
نماز عید فطر (11)
نماز عید فطر (12)
نماز عید فطر (12)
نماز عید فطر (13)
نماز عید فطر (13)
نماز عید فطر (14)
نماز عید فطر (14)
نماز عید فطر (15)
نماز عید فطر (15)
نماز عید فطر (16)
نماز عید فطر (16)
نماز عید فطر (17)
نماز عید فطر (17)
نماز عید فطر (18)
نماز عید فطر (18)
نماز عید فطر (19)
نماز عید فطر (19)
نماز عید فطر (20)
نماز عید فطر (20)
نماز عید فطر (21)
نماز عید فطر (21)
نماز عید فطر (22)
نماز عید فطر (22)
نماز عید فطر (23)
نماز عید فطر (23)
نماز عید فطر (24)
نماز عید فطر (24)
نماز عید فطر (25)
نماز عید فطر (25)
نماز عید فطر (26)
نماز عید فطر (26)
نماز عید فطر (27)
نماز عید فطر (27)
نماز عید فطر (28)
نماز عید فطر (28)
نماز عید فطر (29)
نماز عید فطر (29)
نماز عید فطر (30)
نماز عید فطر (30)
نماز عید فطر (31)
نماز عید فطر (31)
نماز عید فطر (32)
نماز عید فطر (32)
نماز عید فطر (33)
نماز عید فطر (33)
نماز عید فطر (34)
نماز عید فطر (34)
نماز عید فطر (35)
نماز عید فطر (35)
نماز عید فطر (36)
نماز عید فطر (36)
نماز عید فطر (37)
نماز عید فطر (37)
نماز عید فطر (38)
نماز عید فطر (38)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید